Laboratorium fotowoltaiki

Na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w ramach Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych działa laboratorium fotowoltaiki. Jest ono elementem rozproszonego systemu energetycznego, opartego o wykorzystanie alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. W ramach laboratorium działa kompletna instalacja fotowoltaiczna, skonfigurowana w celu współpracy z siecią energetyczną 230V o łącznej mocy ponad 1970 Wp. Instalacja złożona jest z czterech łańcuchów modułów, sprzęgniętych z siecią za pomocą oddzielnych falowników PV oraz stanowiska serwisowo-pomiarowego. Laboratorium umożliwia wykorzystanie modułów fotowoltaicznych różnych typów, badanie ich parametrów oraz zastosowanie różnych konfiguracji roboczych. Laboratorium zapewnia także możliwość integracji nowych rodzajów ogniw i modułów słonecznych. W celu niezależnych pomiarów stosowanych modułów w skład laboratorium weszło uniwersalne stanowisko serwisowo - pomiarowe.