Pomoc

Opis kolejnych zakładek znajdujących się w dostępie on-line:
W zakładce Home możemy wybrać opcję:
- Profil instalacji - gdzie dowiemy się, kiedy powstał system PV, jaką posiada moc, z ilu, oraz z jakich ogniw się składa.
- Ogólny przegląd wyników - w tej zakładce są dane dotyczące ilości wyprodukowanej energii, ograniczenie emisji CO2 oraz sumie jaką kosztowała wyprodukowana do tej pory energia. Można również obejrzeć wykresy dotyczące ilości mocy wyprodukowanej przez każdy moduł, jak również ilości mocy łącznej wyprodukowanej w przeciągu dwóch ostatnich dni. Możliwe jest uzyskanie dokładnej wartości mocy w zależności od pory dnia, przy najechaniu kursorem myszki na interesujący nas punkt charakterystyki.

Zakładka wizualizacje umożliwia podgląd:
- Energia i moc - przedstawia wykresy całkowitej mocy wyprodukowanej w danym dniu oraz wykres obrazujący ilość mocy wyprodukowanej w przeciągu ostatnich 30 dni.
- Wydajność - informuje nas jak sie przedstawiała wydajność systemu w przeciągu ostatnich 30 dni, dodatkowo można zaobserwować jak kształtowała się wydajność systemu w poszczególnych miesiącach w roku.
- Roczne porównanie - ilość kWh energii zostało wyprotukowane na przestrzeni paru lat.

W tej zakładce przedstawionje są roporty o ilości uzyskiwanej energii:
- dzienny - przedstawia ilość energii uzyskiwanej danego dnia w poszczególnych porach doby. Dodatkowo w tabelce jest zawarta całkowita energia wytworzona danego dnia, energia uzyzkana do tej pory w bieżącym miesiącu oraz całkowita energii jaka została pozyskana od czasu działania monitoringu.
- miesięczny - analogicznie jak w raporcie dziennym, można zobaczyć wykres przedstawiający ilość energii wyprodukowanej danego miesiąca z podziałem na poszczególne dni. Poza tym jest tabelka przedstawijąca ilość energii wyprodukowanej w bieżącym miesiącu oraz całkowitą energię wyprodukowaną od czasu działania monitoringu.


Ostatnia zakładka tyczy się bezpośrednio poszczególnych modułów, po wybraniu technologii wykonania pojawią się dwa wykresy, na pierwszym widać ilość energii wyprodukowanej przez dany moduł w poszczególnych miesiącach, na drugim natomiast można w szczegółowy sposób obejrzeć wyniki z interesującego nas dnia, jest tam zawarta ilość mocy oraz energii zależnie od pory dnia.