Laboratorium realizuje projekty badawcze, dydaktyczne i demonstracyjne związane z budową i wykorzystaniem przyrządów i instalacji fotowoltaicznych. Zadaniem Laboratorium jest również charakteryzacja i pomiar parametrów ogniw słonecznych różnych typów. Pomiary elektryczne przeprowadzane są przy użyciu wysokiej klasy zintegrowanego systemu pomiarowego, wyposażonego w symulator słoneczny klasy C odzwierciedlającego standardowe warunki pomiarowe STC zgodnie z wymaganiami norm IEC 60904-1 oraz IEC 60904-3


Badania prowadzone w laboratorium dotyczą nowych technologii produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych, w tym ogniw elastycznych oraz hybrydowych przyrządów nowej generacji, wykorzystywanych do integracji fotowolatiki z budownictwem według koncepcji BIPV.

W ramach prac projektowych prowadzone są symulacje przyrządów fotowoltaicznych różnych typów, jak również wykonywane zadania projektowe dotyczące instalacji fotowoltaicznych a także złożonych instalacji energetycznych różnych typów.