Wyniki on-line

Klikająć na zakładki można obejrzeć aktualne oraz archiwalne wyniki sieci energetycznej opartej o ogniwa fotowoltaiczne zainstalowane na dachu Wydziału Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Falowniki Sunny Boy znajdują sie w Laboratorium Fotowoltaiki. Podłączone są do urządzenia Sunny Boy Control, które na bieżąco kontroluje wyniki uzyskiwane przez poszczególne moduły. Pozyskane dane są zapisywane w pamięci urzadzenia. Następnie przesyłane są do komputera z oprogramowaniem Sunny Data Control, program zapisuje wyniki z rozszerzeniem *.xls, pozwalającym na ich dowolną obróbke przez użytkownika, bądź wysyła odebrane informacje do internetu. Portalem docelowym jest strona www.Sunnyportal.com. Odbywa się tam analiza oraz wizualizacja osiągów naszej instalacji. Wyniki tego przetwarzania są dostępne na stronie laboratorium fotowoltaiki. Można obejrzeć zarówno całkowite osiągi instalacji, jak rownież porównać wydajność poszczególnych modułów na
przestrzeni czasu