Oprócz zajęć dydaktycznych, dotyczących podstaw fotowoltaiki, odnawialnych źródeł energii a także projektowania instalacji OZE w laboratorium prowadzone są indywidualne projekty studenckie. Dotyczą one konstrukcji i badania nowych typów przyrządów i instalacji zawierających ogniwa słoneczne. Przykładem tego typu prac może być hybrydowy moduł fotowoltaiczny, połączony z kolektorem słonecznym wykonany w ramach studenckiego projektu kompetencyjnego.