Css Buttons Hover by Free-Buttons.org v2.0
Moduły Si - krzem amorficzny

W chwili obecnej jedynie ogniwa z krzemu amorficznego produkowane są na skalę masową. Sprawność przetwarzania ogniwa fotowoltaicznego z krzemu amorficznego wynosi 14%, a modułu fotowoltaicznego ok. 8-10 %.

Ogniwa z krzemu amorficznego stanowią ok. 16% światowej produkcji ogniw PV i udział ten szybko wzrasta z roku na rok. Amerykańskie firmy dostarczające energię elektryczną zwracają się ku tej technologii budując pilotażowe elektrownie fotowoltaiczne. Firmy Solarex Enron, United Solar i Canon uruchomiły fabryki o mocy produkcyjnej 10 MWp/rok każda. Oznacza to silne potwierdzenie przekonania w przyszłość tej technologii ze strony amerykańskich inwestorów. Natomiast, w Japonii, która była pionierem w komercjalizacji ogniw fotowoltaicznych z krzemu amorficznego istnieje program GENESIS, w którym te ogniwa uważane są za podstawę fotowoltaiki.

Zaletami ogniw wytworzonych z krzemu amorficznego są: mały koszt materiału, niewielkie zużycie energii przy produkcji modułu (głównie dzięki niskiej temperaturze procesu), możliwość osadzania na giętkich podłożach, zintegrowane połączenia ogniw i możliwość uzyskania dużych powierzchni. Ogniwa i moduły mogą być produkowane w dowolnych kształtach i rozmiarach oraz projektowane w sposób umożliwiający integrację z fasadami i dachami budynków lub w postaci dachówek. Mogą być one projektowane jako nieprzezroczyste lub półprzezroczyste. Jednakże wydajność ogniwa jest niższa niż w przypadku krzemu krystalicznego. Duże zaangażowanie przemysłu w technologie cienkowarstwowe rokuje nadzieję na obniżenie kosztów produkcji.